W Y K A Z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu


 
Działając w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zmian./
oraz  Uchwały Rady Gminy Boniewo Nr IX/62/15 z dnia 28 października 2015 r.
o g ł a s z a m :
 
W Y K A Z 
 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu  pobierz (41kB) word
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boniewie na okres 21 dni tj. od dnia 24 listopada 2015 r. do  14 grudnia 2015 r. oraz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, przez ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej.
 
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
                                                                                               
Wykaz sporządziła :                                                                                                                                                           Renata Pawłowska                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                         
  

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (24 listopada 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 listopada 2015, 07:53:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 973