III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokal mieszkalnego Nr 3 o pow. 58,87 m2 znajdującego się w budynku położonym na działce ozn. nr 219/3 o pow. 1994 m2 w Boniewie przy ul. Ogrodowej 1


 
WÓJT  GMINY  BONIEWO
 ogłasza   III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu
 mieszkalnego  Nr 3 o pow. 58,87 m2 znajdującego się w budynku położonym  na działce  ozn. nr 219/3 o pow. 1994 m2 w Boniewie   przy ul. Ogrodowej 1,  za cenę wywoławczą 60.210,00 zł / KW  WL1W/00060256/2.
 
Przetarg odbędzie się dnia 05 marca 2015 r. o godz.  9 00 w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo ul. Szkolna 28 - pok. 6.  pełny tekst ogłoszenia pobierz (20kB) plik

Regulamin pobierz (35kB) plik
  
 
WYNIK  III  PRZETARGU  PISEMNEGO  NIEOGRANICZONEGO
 
 
              Dnia 05.03.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie odbył się  III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym na działce oznaczonej nr 219/3 o pow. 1994 m2 w Boniewie przy ul. Ogrodowej 1,   KW WL1W/00060256/2 tj.                      
 
- lokal Nr 3 o pow.  58,87 m2,  za cenę wywoławczą  60.210,00 zł
 
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg  wpłynęło pięć ofert  tj.
-  Pani Martyny Kowalewskiej zam. Śmielnik 6, 87 – 865 Izbica Kujawska, która zaoferowała   
    kupno lokalu Nr 3 za cenę  67.100,00 zł.
-  Pani Janiny Komorowskiej zam. Kaniewo 1, 87 - 890 Lubraniec, która zaoferowała kupno
    lokalu Nr 3 za cenę 65.100,00 zł.
-  Pani Agnieszki Sadowskiej zam. Łąki Markowe 26 m1, 87 – 851 Boniewo, która zaoferowała
   kupno lokalu Nr 3 za cenę 67.599,99 zł.
- Pana Bogusława Modrzejewskiego zam. Żurawice 22,87-851 Boniewo, który zaoferował
   kupno lokalu Nr 3 za cenę 65.000,00 zł.
- Pana Tomasza Guziejewskiego zam. Osiecz Wielki 41, 87-851 Boniewo, który zaoferował
   kupno lokalu Nr 3 za cenę 72.000,00 zł / brak wpłaty wadium /.
 
Wobec powyższego nabywcą lokalu Nr 3 o pow. 58,87 m2 za cenę  67.599,99 zł została
Pani Agnieszka Sadowska zam. Łąki Markowe 26 m 1, 87-851 Boniewo.
 
 
 
                                                       WÓJT  GMINY  BONIEWO
                                                      mgr inż. Marek Klimkiewicz 
 
Sporządziła :
Renata Pawłowska


metryczka


Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (2 lutego 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 lutego 2015, 07:42:55)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (10 marca 2015, 13:41:13)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1451