Wójt Gminy Boniewo ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony


Wójt Gminy Boniewo
ogłasza

drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:
                   
 
- zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 219/1 o pow.  6574 m2
  położonej w miejscowości Boniewo za cenę wywoławczą 180.400,00 zł
  stanowiącej własność Gminy Boniewo ( KW WL1W/00060256/2 ).
 
Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 01 lipca 2013 r.
 
Oferty na zakup nieruchomości należy składać w formie pisemnej w zaklejonych
kopertach z napisem „ Przetarg -  sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Boniewie '' w terminie do dnia 23 września 2013 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy pok. Nr 6.
Wadium: 10 % ceny wywoławczej należy wnieść do dnia 23 września 2013 r. Wadium należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Boniewie - Bank Spółdzielczy w  Lubrańcu O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.
 
Ogłoszenie wraz z regulaminem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie oraz na stronie internetowej www.bip.boniewo.
 
Miejsce i termin przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 27  września 2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie, ul. Szkolna 28 – pok. Nr 6.                                   
Zastrzega  się, że organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 7 tel. /054/ 284-01-81 wew.42.
 
 
 
                                                                                               WÓJT  GMINY
                                                                                   mgr inż . Marek Klimkiewicz
 
  Pełen tekst ogłoszenia oraz regulamin  pobierz (54kB) word
 
  Galeria {q}
Galeria Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

WYNIK II  PRZETARGU  PISEMNEGO  NIEOGRANICZONEGO
 
 
WÓJT  GMINY  W  BONIEWIE  ogłasza wynik II pisemnego przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 27.09.2013 r. na sprzedaż  zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 219/ o pow. 6574 m2 położonej w miejscowości Boniewo przy ul. Ogrodowej 1, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta WL1W/00060256/2, za cenę                            wywoławczą 180.400,00 zł -  który zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęła ani jedna oferta.
 
 
                                                                                                WÓJT  GMINY
                                                                                       mgr inż. Marek Klimkiewicz
 
Sporządziła :                                                                            
Renata Pawłowska

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (27 sierpnia 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 sierpnia 2013, 15:41:05)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (30 września 2013, 12:38:26)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3739