WÓJT GMINY BONIEWO ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 4 lat nieruchomości rolnej o pow. 1,33 ha ozn. cz. dz. Nr 136/1 położonej w miejscowości Osiecz Wielki.


 
OGŁOSZENIE
 
 
WÓJT  GMINY  BONIEWO
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres 4 lat
nieruchomości rolnej o pow. 1,33 ha ozn. cz. dz. Nr 136/1
położonej w miejscowości Osiecz Wielki.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 250,00 zł.
 
Przeznaczenie terenu : cele rolne / pastwisko /
 
Przetarg odbędzie się dnia 09 grudnia 2011 r. o godz. 9. 00 w Urzędzie Gminy w Boniewie
pok. nr 6A. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej  w kasie Urzędu do dnia 05 grudnia 2011 r.                                                                                            

Oferty pisemne należy złożyć do dnia  05 grudnia 2011 r.
Pisemna oferta powinna zawierać :
1/ imię i nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest
    osoba prawna lub inny podmiot
2/ datę sporządzenia oferty
3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez  
     zastrzeżeń
4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
5/ proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu - ogólną koncepcję
    zagospodarowania nieruchomości  ( opisowo )
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 9 tel. /054/ 284-01-81 wew. 33.

REGULAMIN pobierz (30kB) word
 


                                                                               Boniewo, dnia 13 grudnia 2011 r.
 
 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
WYNIKI  PRZETARGU  PISEMNEGO   NIEOGRANICZONEGO
 
  WÓJT  GMINY  W  BONIEWIE ogłasza wyniki  pisemnego  przetargu nieograniczonego
odbytego w dniu 09 grudnia 2011 r. na oddanie w dzierżawę na okres 4 lat nieruchomości  rolnej o pow. 1,33 ha oznaczonej cz. dz. Nr 136/1 położonej w Osieczu Wielkim tj.                                                                                                                       Dzierżawcą w/w nieruchomości została Pani  Wiesława Kosińska zam. Osiecz Wielki 3, 87 – 851 Boniewo za cenę rocznego czynszu dzierżawnego w wysokości 260,00 zł.
 
 
                                                                                              Wójt  Gminy
                                                                                    mgr  inż.  Marek Klimkiewicz
 
Sporządziła :
Renata Pawłowska                                                                                                                                                   


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (9 listopada 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 listopada 2011, 08:51:59)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (13 grudnia 2011, 12:06:14)
Zmieniono: zamieszczono wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2522