przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: - nieruchomości położonej w Lubominie oznaczonej numerem 131/5


 Wójt Gminy Boniewo
ogłasza
 przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:
 
- nieruchomości położonej w  Lubominie oznaczonej numerem 131/5 o pow.
 150 m2, KW WL1W/00054719/1, cena wywoławcza 4.100,00 zł.
Cena nieruchomości powiększona zostanie o podatek VAT.
Na części nieruchomości będącej przedmiotem przetargu usytuowany jest przystanek autobusowy. Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest niekwestionowanie przez nabywcę faktu posadowienia tego przystanku i nieodpłatnego korzystania z niego przez pasażerów przez czas nieokreślony.
Gmina utrzymywać będzie przystanek w należytym stanie technicznym i porządku.
Postanowienie dotyczące przystanku zawarte zostanie w umowie sprzedaży.
 
Oferty pisemne zawierające proponowaną cenę oraz opis zagospodarowania nieruchomości należy składać w terminie do dnia 07 listopada 2011 r.
Przetarg odbędzie się dnia 14 listopada 2011 r. o godz. 1000  w  siedzibie Urzędu  Gminy w Boniewie  ul. Szkolna 28 – pok . Nr 6 .
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto BS Lubraniec                  O/Boniewo Nr 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 w terminie do dnia 07.11.2011 r.
Zastrzega  się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Ogłoszenie wraz z regulaminem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie oraz na stronie internetowej bip.boniewo.pl
Szczegółowe informacje w UG Boniewo tel. 054 2840181.

Regulamin przetargu dalej (26kB) word

                                                                           

 
WYNIKI  PRZETARGU  PISEMNEGO   NIEOGRANICZONEGO
 
 
WÓJT  GMINY  W  BONIEWIE ogłasza wyniki  pisemnego  przetargu nieograniczonego
odbytego w dniu 14 listopada 2011 r. na sprzedaż nieruchomości  położonej w Lubominie   oznaczonej numerem 131/5 o pow. 150 m2 stanowiącej własność Gminy Boniewo  KW WL1W/00054719/1 tj. :                                                                                                                                             
 
Nabywcą  w/w nieruchomości został Pan Edward Pawlak zam. Lubomin 49, 87 – 851 Boniewo
za cenę 4.600,00 zł plus 23 % podatku VAT.
 
 
 
                                                                                            Wójt  Gminy
                                                                                     mgr  inż.  Marek Klimkiewicz
 
 
Sporządziła :
Renata Pawłowska                                                                                                                                           

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (12 października 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 października 2011, 09:52:44)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (16 listopada 2011, 13:17:19)
Zmieniono: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2479