pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Kaniewo


 
 
 
WÓJT  GMINY  BONIEWO
 ogłasza   pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
 nieruchomości   położonych w miejscowości Kaniewo tj.
 
● działki  niezabudowane oznaczone nr : 223, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 244, 245
   o łącznej pow. 12,88 ha,  cena wywoławcza 103.000,00 zł  / KW 33797, KW 34001,              
   KW 34000, KW 33954, KW 33952, KW 38079, KW 33795, KW 33796 /.
  Cena nieruchomości  powiększona zostanie o podatek VAT.
 
W terminie do dnia  15 lutego 2011 r. należy składać oferty pisemne  zawierające proponowaną cenę oraz opis i sposób zagospodarowania nieruchomości wraz  z pisemnym oświadczeniem  złożonym przez osobę przystępującą do przetargu, że zapoznała się z nieruchomością , akceptuje aktualny stan  nieruchomości objętych przetargiem i nie wnosi żadnych  zastrzeżeń .
 
Przetarg odbędzie się dnia 21 lutego 2011 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy Boniewo pok.6.                                                                                                              
 
Wadium w  wysokości  10% ceny  wywoławczej tj.10.300 zł należy  wpłacić na konto     
BS Lubraniec  O/Boniewo nr  90 95591030 0007 026320000001  w terminie do dnia 15 lutego 2011r.                                                                                                                                         Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.                                                                                                                          
Koszty  sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Zastrzega się, że organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek
z ofert.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 9 tel. / 054 / 284-01-81 wew.33.
Ogłoszenie jest dostępne na stronie internetowej : www.bip.boniewo.pl


REGULAMIN pobierz (35kB) word

Wynik przetargu pobierz (23kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (18 stycznia 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 stycznia 2011, 15:12:11)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (22 lutego 2011, 10:51:27)
Zmieniono: podano wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3194