pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielolokalowym położonym na działce oznaczonej nr 131/17 o pow. 1135 m2 w miejscowości Lubomin


 
 
WÓJT  GMINY  BONIEWO
 ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
 lokali  mieszkalnych  znajdujących się w budynku wielolokalowym położonym na działce oznaczonej nr 131/17 o pow. 1135 m2 w miejscowości Lubomin                                 stanowiących własność Gminy Boniewo  / KW  WL1W/ 00054719 /1  tj. :
 
● Lokal nr 1 o pow. 57,9 m. kw. składa się z pomieszczeń byłej klasy, części korytarza           
   i pomieszczeń sanitariatów. Udział w częściach wspólnych budynku i gruncie działki           
   wynosi 579/2358.
   Cena wywoławcza 19.400 zł.
● Lokal nr 2 o pow. 59,4 m. kw. składa się z dwóch pomieszczeń: byłej klasy i części
   korytarza o pow. 33,9 i 25,5 m. kw. Udział w częściach wspólnych budynku i gruncie
   działki wynosi 594/2358.
   Cena wywoławcza 18.800 zł.
● Lokal nr 3 o pow. 59,4 m. kw. składa się z dwóch pomieszczeń : byłej klasy i części
   korytarza o pow. 34,1 i 25,3 m. kw. Udział w częściach wspólnych budynku i gruncie
   działki wynosi 594/2358.
   Cena wywoławcza 18.800 zł.
● Lokal nr 4 o pow. 59,41 m. kw. składa się z dwóch pomieszczeń : byłej klasy i części
   korytarza o pow. 34,0 i 25,1 m. kw. Udział w częściach wspólnych budynku i gruncie
   działki wynosi 591/2358.
   Cena wywoławcza 18.700 zł
Do w/w lokali nie przynależy żadne pomieszczenie gospodarcze.
 
W  terminie do dnia 11 lutego 2011 r. należy składać oferty pisemne zawierające proponowaną cenę  wraz z pisemnym oświadczeniem złożonym przez osobę przystępującą do przetargu, że zapoznała się z lokalem , akceptuje aktualny stan lokalu objętego przetargiem i nie wnosi żadnych  zastrzeżeń. 
 
Przetarg odbędzie się dnia 17 lutego 2011 r. od  godziny  9 00 w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo ul. Szkolna 28 -pok.6.                                                                                   Kolejność przetargów na poszczególne lokale wg powyższego wykazu.                                                                                                              
 
Wadium w  wysokości  10% ceny  wywoławczej należy  wpłacić na konto  BS Lubraniec  O/Boniewo nr  90 95591030 0007 026320000001  z oznaczeniem  „ lokal nr ....„ 
w terminie do dnia 11 lutego 2011 r.
Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.
Wpłata jednego wadium umożliwia  nabycie tylko jednego lokalu.                                                                                                                            
Koszty  sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Zastrzega się, że organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 9 tel. / 054 / 284-01-81 wew.33.
Ogłoszenie jest dostępne  na stronie internetowej: www.bip.boniewo.pl

REGULAMIN pobierz (28kB) word

Wynik przetargu pobierz (25kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (18 stycznia 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 stycznia 2011, 15:09:16)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (22 lutego 2011, 10:53:05)
Zmieniono: podano wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3240