ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Boniewie stanowiących własność gminy


 
 
WÓJT  GMINY  BONIEWO
ogłasza
publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Boniewie
 stanowiących własność gminy/ księga wieczysta WL1 W /00077693/9 / składających się
  z działek budowlanych oznaczonych numerami :
 
-          17/9 o pow. 0,1107 ha  za cenę wywoławczą   18 900 zł
-        17/10 o pow. 0,0696 ha                - '' -                12 800 zł
-        17/11 o pow. 0,0782 ha                - '' -                14 300 zł
-        17/13 o pow. 0,1134 ha                - '' -                19 300 zł
-        17/14 o pow. 0,0838 ha                - '' -                15 400 zł
-        17/15 o pow. 0,0831 ha                - '' -                15 200 zł
-        17/16 o pow. 0,1091 ha                - '' -                18 600 zł
-        17/17 o pow. 0,0971 ha                - '' -                17 800 zł
-        17/18 o pow. 0,0884 ha                - '' -                16 200 zł
-        17/19 o pow. 0,0797 ha                 - '' -               14 600 zł
 
Cena wywoławcza jest ceną netto. Po licytacji zostanie doliczony podatek VAT .
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w licytacji. Kolejność przetargów na poszczególne
działki wg. powyższego wykazu.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :
-  terminowe wpłacenie wadium do dnia 07 lutego 2011 r. w wysokości 10 % ceny
   wywoławczej na rachunek Urzędu Gminy w Boniewie – Bank Spółdzielczy w Lubrańcu
   O/Boniewo Nr 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 z oznaczeniem „ numer działki „
   Za datę wpłacenie wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.
   Wpłata jednego wadium umożliwia licytowanie tylko jednej działki.
-  okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego  do wglądu  najpóźniej w dniu
   11.02.2011 r. do godz. 1000
-  złożenie osobiście pisemnego oświadczenia przez osoby przystępujące do przetargu , że
 zapoznały się z terenem, akceptują aktualny stan nieruchomości objętych przetargiem nie wnoszą zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się dnia 11 lutego  2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo
ul. Szkolna 28 – pok. Nr 6 od godziny 10 00.
Przetarg wygrywa ta osoba, która zaoferowała najwyższą cenę w licytacji ustnej.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Informacji dotyczącej sprzedaży można uzyskać w pokoju nr 9 w Urzędzie Gminy Boniewo lub telefonicznie / 054/ 2840181 wew. 33.

REGULAMIN PRZETARGU pobierz (36kB) word
WYNIK  PRZETARGU pobierz (28kB) word

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (11 stycznia 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 stycznia 2011, 07:57:42)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (18 lutego 2011, 10:40:19)
Zmieniono: WYNIK PRZETARGU

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2746