ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 4 lat nieruchomości oznaczonej nr 91/4 o pow. 5,00 ha położonej w miejscowości Żurawice


 
WÓJT  GMINY  BONIEWO
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres 4 lat
nieruchomości oznaczonej nr 91/4 o pow. 5,00 ha
położonej w miejscowości Żurawice
za cenę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego w wysokości 1550,00 zł.
 
Przetarg odbędzie się dnia 08 grudnia 2010 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Boniewo.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  10% ceny
wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Boniewo  do dnia 02 grudnia 2010 r.
Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w terminie  do 02 grudnia 2010 r.      w Urzędzie Gminy Boniewo.
Przeznaczenie nieruchomości : cele rolnicze ponadto, na tej nieruchomości planowana jest w roku 2011 budowa ujęcia wód podziemnych / studnia głębinowa /.
Pisemna oferta powinna zawierać :
 
1/ imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot
2/datę sporządzenia oferty
3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez  zastrzeżeń
4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
5/ proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy tel. /054/ 284 01 81.
 

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Wynik przetargu pobierz (23kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (8 listopada 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 listopada 2010, 11:04:44)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (22 lutego 2011, 15:00:41)
Zmieniono: zamieszczono wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2771