Ogłoszenie w sprawie ustnego przetargu


                                                               Boniewo, dnia 05.05.2010 r.
 
 
  WÓJT GMINY BONIEWO
 
ogłasza ustny  przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
oznaczonej nr 108 o  pow. 0,34 ha  położonej w miejscowości
Osiecz Wielki  stanowiącej  własność Gminy Boniewo
 / WL1W/00036638/7,  cena  wywoławcza 9.600,00 zł.
 


Przetarg odbędzie się dnia 07 czerwca 2010 roku o godz. 1000  w Urzędzie Gminy Boniewo.
Wadium w wysokości  20% ceny wywoławczej należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy
Boniewo lub na rachunek BS Lubraniec O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001           w terminie do dnia 31 maja 2010 r.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 9 tel 284-01-81 wew. 33.
 
 
 
  Wójt Gminy
mgr inż. Marek Klimkiewicz

Boniewo, dnia 28.06.2010 r.
 
 
 
 
INFORMACJA
o wyniku przetargu na sprzedaż mienia gminnego
 
 
Dnia 07.06.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 108 o pow. 0,34 ha położonej
w miejscowości Osiecz Wielki  /KW  WL1W/00036638/7 / za cenę wywoławczą 9.600,00 zł.
 
Przetarg powyższy zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (6 maja 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 maja 2010, 07:30:07)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (1 lipca 2010, 11:37:36)
Zmieniono: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2386