Ogłoszenie


 WÓJT GMINY BONIEWO
 
ogłasza ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż
 nieruchomości  niezabudowanej położonej w Boniewie przy ul. Pocztowej
stanowiącej własność Gminy Boniewo / KW 44311 / tj. :
–       dz. oznaczona nr 232/2 o pow. 1972 m2, cena wywoławcza 16.400,00 zł
                  Cena nieruchomości zostanie powiększona o podatek VAT.
 
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania w/w nieruchomości : pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową.
Przetarg odbędzie się dnia 24 maja 2010 roku o godz. 1000  w Urzędzie Gminy Boniewo
w pok. Nr 6 A.
Warunkiem uczestnictwa  w przetargu jest :
–       wpłacenie wadium w wysokości  20 % ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek BS Lubraniec O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 w terminie do dnia 18 maja 2010 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Boniewo.    
–       okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
     Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.
     Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 9 tel. / 054 / 284-01-81 wew. 33.
 
 
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Klimkiewicz

Wynik przeprowadzonego przetargu  pobierz (33kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (22 kwietnia 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 kwietnia 2010, 11:56:52)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (27 maja 2010, 09:57:19)
Zmieniono: podano wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2402