Oświadczenia majątkowe za 2019 rok Wójta , kierownikow jednostek, pracowników UG

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok Wójta , kierownikow jednostek, pracowników UG

oświadczenia majątkowe za 2019

oświadczenia majątkowe za 2019 rok:Marek Klimkiewicz Wójt Gminy Boniewo [...]

Oświadczenie Dyrektora Zespołu Szkół objęcie obowiązków Dyrektora ZS w Boniewie

Oświadczenie Dyrektora Zespołu Szkół  objęcie obowiązków Dyrektora  ZS w Boniewie z dniem 1 września 2019 roku [...]

Oświadczenie Dyrektora Zespołu Szkół zakończenie pełnienia obowiązków Dyrektora

Oświadczenie Dyrektora Zespołu Szkół - zakończenie  pełnienia obowiązków Dyrektora z dniem 30 czerwca 2019 roku [...]

metryczka