INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego we Włocławku I
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Boniewo obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy we Włocławku I informuje, co następuje:
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29 kwietnia 2019r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 2,
- Nr 2, w liczbie 2,
- Nr 3, w liczbie 2,
- Nr 4, w liczbie 2,
- Nr 5, w liczbie 2,
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy we Włocławku I
/-/ Agata Pyrzyńska

metryczka


Wytworzył: Komisarz Wyborczy we Włocławku I /-/ Agata Pyrzyńska (26 kwietnia 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 kwietnia 2019, 16:44:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 746