Budowa dwóch silosów zbożowych w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 134/1 w miejscowości Sułkówek

WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF.6730.8.2024

 Boniewo, dn. 04.04.2024 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.04.2024 r., na wniosek Pana (………..)*została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa dwóch silosów zbożowych w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 134/1 w miejscowości Sułkówek, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Boniewie w pokoju nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (4 kwietnia 2024)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 kwietnia 2024, 14:01:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100