Budowa dwóch budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 63/6 i 63/7 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF.6730.3.2024

Boniewo, dn. 11.03.2024 r.


Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 11.03.2024 r., na wniosek Pani (………..)* została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą

„Budowa dwóch budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 63/6 i 63/7 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Boniewie w pokoju nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (11 marca 2024)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 marca 2024, 15:25:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131