Budowa dwóch silosów zbożowych w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 134/1 w miejscowości Sułkówek , gm. Boniewo - wydanie decyzji

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF.6730.8.2024 

Boniewo, dn. 28.02.2024 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)* z dnia 28.02.2024 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa dwóch silosów zbożowych w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 134/1 w miejscowości Sułkówek, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (28 lutego 2024)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 lutego 2024, 13:57:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 139