Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym dla budynku gospodarczego na działce nr 153/2 obręb Arciszewo, gm. Boniewo


 
WÓJT GMINY BONIEWO
   
     ZPiPF.6730.7.2024                               Boniewo, dn. 22.02.2024 r.
 
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (…...)* reprezentowanego przez pełnomocnika Panią (…..)*, z dnia 19.02.2024 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym dla budynku gospodarczego na działce nr 153/2 obręb Arciszewo, gm. Boniewo”.

  Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.   
          
                                                                   Wójt Gminy Boniewo
                                                                    Marek Klimkiewicz
 
 
 
  * "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji  publicznych z dnia  6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (22 lutego 2024)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 lutego 2024, 13:08:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154