Posadowienie garażu blaszanego na działce nr 72/1 w miejscowości Łąki Markowe, gm. Boniewo” została wydana decyzja umarzająca niniejsze postępowanie

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF.6730.4.2024

 Boniewo, dn. 20.02.2024 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104, 105 § 1 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.02.2024 r., na wniosek Pana (………..)* w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą ,,Posadowienie garażu blaszanego na działce nr 72/1 w miejscowości Łąki Markowe, gm. Boniewo” została wydana decyzja umarzająca niniejsze postępowanie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 19, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (20 lutego 2024)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lutego 2024, 15:09:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159