Budowa silosu zbożowego w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 74 w miejscowości Bierzyn,

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF.6730.5.2024

 Boniewo, dn. 15.02.2024 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)* z dnia 15.02.2024 r. zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa silosu zbożowego w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 74 w miejscowości Bierzyn, gm.Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 19, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (15 lutego 2024)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 lutego 2024, 16:50:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145