Zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na budynek mieszkalny jednorodzinny na działkach nr 68/8 i 68/9 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF.6730.31.2023

 Boniewo, dn. 07.02.2024 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.02.2024 r., na wniosek Pana (……………)*,          w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan (……………)* została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą – „Zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na budynek mieszkalny jednorodzinny na działkach nr 68/8 i 68/9                    w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Boniewie w pokoju nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (7 lutego 2024)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 lutego 2024, 15:02:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129