Budowa dwóch silosów zbożowych oraz podajnika na zboże w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 195 obręb Osiecz Wielki, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF.6730.33.2023 

Boniewo, dn. 26.01.2024 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 26.01.2024 r., na wniosek Pana (………..)* została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa dwóch silosów zbożowych oraz podajnika na zboże w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 195 obręb Osiecz Wielki, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Boniewie w pokoju nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (26 stycznia 2024)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 stycznia 2024, 15:00:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 137