Zmiana konstrukcji dachu na budynku inwentarskim i budynku garażu w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 107 miejscowości Bierzyn, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF. 6730.1.2024

 Boniewo, dn. 10.01.2024 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)* z dnia 10.01.2024 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Zmianakonstrukcji dachu na budynku inwentarskim i budynku garażu w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 107 miejscowości Bierzyn, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia,
składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (11 stycznia 2024)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 stycznia 2024, 08:26:07)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (11 stycznia 2024, 08:31:08)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 231