Budowa dwóch silosów zbożowych wraz z podajnikiem w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 195 obręb Osiecz Wielki, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF.6730.33.2023 

Boniewo, dn. 06.12.2023 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r.poz.775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)*, z dnia 06.12.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa dwóch silosów zbożowych wraz z podajnikiem w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 195 obręb Osiecz Wielki, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 19, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (6 grudnia 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 grudnia 2023, 21:52:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 283