Budowa dwóch silosów zbożowych wraz z podajnikiem w istniejącej zabudowie zagrodowej na działkach nr 12, 13/4 w miejscowości Lubomin, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF.6730.28.2023 

Boniewo, dn. 02.11.2023 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)* z dnia 30.10.2023 r. /data wpływu dourzędu: 31.10.2023 r./ zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkachzabudowy dla inwestycji pod nazwą

 „Budowa dwóch silosów zbożowych wraz z podajnikiem w istniejącej zabudowie zagrodowej na działkach nr 12, 13/4 w miejscowości Lubomin, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia,składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 19, od  poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (2 listopada 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 listopada 2023, 22:16:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213