Budowa dwóch silosów zbożowych w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 28/1 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo
WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF. 6730.24.2023 

Boniewo, dn. 19.10.2023 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 19.10.2023 r., na wniosek Pani(...........)* została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą

„Budowa dwóch silosów zbożowych w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 28/1
w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (19 października 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 października 2023, 11:30:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232