Budowa magazynów energii do 5MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/1 w miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF. 6730.17.2023

 Boniewo, dn. 10.10.2023 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.10.2023 r., na wniosek wnioskodawcy KAALENERGIA5 sp. z o. o. w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani (………..)*, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą

„Budowa magazynów energii do 5MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/1 w miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do  piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do  informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (10 października 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 października 2023, 18:06:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 192