Budowa dwóch silosów zbożowych w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 134/1 w miejscowości Sułkówek, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730.20.2023

 Boniewo, dn. 12.09.2023 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.09.2023 r., na wniosek Pana(………..)* została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą

„Budowa dwóch silosów zbożowych w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 134/1 w miejscowości Sułkówek, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (12 września 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 września 2023, 16:54:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 205