Budowa magazynów energii do 5MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 47/1 w miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

 ZPiPF. 6730.17.2023                                                                                                      Boniewo, dn. 24.07.2023 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek wnioskodawcy KAALENERGIA5 sp. z o.o. ul. Romanowska 55A/17 95-015 Łódź z dnia 18 lipca 2023 złożony do urzędu Gminy Boniewo w dniu 21 lipca 2023 roku w imieniu którego występuje pełnomocnik (…………..)* zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa magazynów energii do 5MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 47/1 w miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo”. 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. 

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji  publicznych z dnia  6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (24 lipca 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 lipca 2023, 14:02:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 234