Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/37 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF. 6730.15.2023

Boniewo, dn. 16.06.2023 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Państwa (…………..)* z dnia 15.06.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/37 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (16 czerwca 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 czerwca 2023, 15:01:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 194