Budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na działce nr 92/2 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo- wydanie decyzji



WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730.9.2023

Boniewo, dn. 04.05.2023 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zawiadamiam, że w dniu 04.05.2023 r., na wniosek Pana (..........)*została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na działce nr 92/2 w miejscowości Otmianowo, gm.Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego
 zawiadomienia.
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"



metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (4 maja 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 maja 2023, 18:15:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 274