Wykonanie przepustu w celu przeprowadzenia cieku dopływ z Osiecza Wielkiego przez działkę nr 81 graniczącego z działkami nr 84 i 85 położonych w obrębie Osiecz Mały, gmina Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF. 6730.10.2023

 Boniewo, dn. 28.03.2023 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (...........)* z dnia 27.03.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Wykonanie przepustu w celu przeprowadzenia cieku dopływ z Osiecza Wielkiego przez działkę nr 81 graniczącego z działkami nr 84 i 85 położonych w obrębie Osiecz Mały, gmina Boniewo.”

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (28 marca 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 marca 2023, 14:21:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 266