Budowa budynku gospodarczego w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 92/2 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730.9.2023

 Boniewo, dn. 15.03.2023 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (...........)* z dnia 09.03.2023 r. /data wpływu:14.03.2023 r./ zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku gospodarczego w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 92/2 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (15 marca 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 marca 2023, 14:54:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 279