Wykonanie przepustu na cieku wodnym dopływ z Osiecza Wielkiego na długości 145 m, średnicy 300 mm położonego na działce nr 81, graniczącego z działką 82 w miejscowości Osiecz Mały, gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730.6.2023

Boniewo, dn. 13.02.2023 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że na wniosek Pani (...........)* z dnia 10.02.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Wykonanie przepustu na cieku wodnym dopływ z Osiecza Wielkiego na długości 145 m, średnicy 300 mm położonego na działce nr 81, graniczącego z działką 82 w miejscowości Osiecz Mały, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (13 lutego 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 lutego 2023, 21:57:38)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (16 lutego 2023, 22:00:00)
Zmieniono: data

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 402