Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/61 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730.4.2023

 Boniewo, dn. 31.01.2023 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że na wniosek Pani (...........)* z dnia 25.01.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/61 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (31 stycznia 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 stycznia 2023, 15:50:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 260