Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 21, 42, 43, 46, 60/2, 61, 62 w miejscowości Łąki Zwiastowe, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730.3.2023

Boniewo, dn. 16.01.2023 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że na wniosek KPE FARMS Sp. z o.o. z dnia 13.01.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 21, 42, 43, 46, 60/2, 61, 62 w miejscowości Łąki Zwiastowe, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (16 stycznia 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 stycznia 2023, 15:08:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117