Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 67/1 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730.2.2023

 Boniewo, dn. 13.01.2023 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że na wniosek Pana (...........)*, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan (...........)* z dnia 13.01.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie
wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku
rekreacji indywidualnej na działce nr 67/1 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (13 stycznia 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 stycznia 2023, 15:20:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 488