D E C Y Z J A O UMORZENIU POSTĘPOWANIA

D E C Y Z J A O UMORZENIU POSTĘPOWANIANa podstawie art. 105 § 1 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „CZEJ-DAG” Sp. z o.o., (…………………)*, otrzymanego dnia 06.09.2022 r.

umarzam postępowanie administracyjne

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: „Budowa dwóch silosów zbożowych na działce nr 105 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo” Decyzja umorzenie Silos — kopia.pdf (62kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (23 listopada 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 listopada 2022, 14:45:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 243