Budowa 27 budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną, drogą wewnętrzną i podziałem działki nr 46/4 w miejscowości Grójczyk, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730.26.2022

 Boniewo, dn. 21.11.2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że w dniu 21.11.2022 r., na wniosek Pana (.....................)*, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa 27 budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną, drogą wewnętrzną i podziałem działki nr 46/4 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego  zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (21 listopada 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 listopada 2022, 17:25:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 413