Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/31 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF. 6730.31.2022

Boniewo, dn. 08.11.2022 r.


Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że na wniosek Pana (...........)* z dnia 02.11.2022 r. /data wpływu: 07.11.2022 r./ zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/31 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (8 listopada 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 listopada 2022, 22:23:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 376