Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 106/2 w miejscowości Osiecz Mały, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730.30.2022

 Boniewo, dn. 07.11.2022 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że na wniosek KPE FARMS Sp. z o.o. z dnia 02.11.2022 r. /data wpływu: 04.11.2022 r./ zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 106/2 w miejscowości Osiecz Mały, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (7 listopada 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 listopada 2022, 15:02:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 463