„Budowa obiektu rekreacji indywidualnej typu domek holenderski wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/38 w miejscowości Łączewna, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF. 6730.23.2022

Boniewo, dn. 28.10.2022 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że w dniu 28.10.2022 r., na wniosek Pani(.....................)*, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa obiektu rekreacji indywidualnej typu domek holenderski wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/38 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (28 października 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 października 2022, 20:56:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 452