Budowa silosu zbożowego na działce nr 105 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO
ZPiPF. 6730.25.2022

Boniewo, dn. 14.09.2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 06.09.2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą

„Budowa dwóch silosów zbożowych na działce nr 105 w miejscowości Boniewo, gm.
Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (8 września 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 września 2022, 08:18:51)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (14 września 2022, 22:01:25)
Zmieniono: korekta zakresu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2501