Zmiana sposobu użytkowania w związku z budową stawu na działce nr 191 w miejscowości Lubomin Rządowy, gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730.24.2022

Boniewo, dn. 07.09.2022 r.


Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (...........)* z dnia 06.09.2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania w związku z budową stawu na działcenr 191 w miejscowości Lubomin Rządowy, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (8 września 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 września 2022, 08:16:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 387