Posadowienie obiektu rekreacji indywidualnej (domek holenderski) wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/38 w miejscowości Łączewna, gm.Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730.23.2022

Boniewo, dn. 30.08.2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani (...........)* z dnia 29.08.2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Posadowienie obiektu rekreacji indywidualnej (domek holenderski) wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/38 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (30 sierpnia 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 sierpnia 2022, 11:58:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 586