Przebudowa i zmiana przeznaczenia budynków garażowych na budynek handlowy na działce nr 144/12 w miejscowości Boniewo, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF. 6730- 18.2022

Boniewo, dn. 01.08.2022 r.


Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 01.08.2022 r., na wniosek Pani (.....................) *, dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa i zmiana przeznaczenia budynków garażowych na budynek handlowy na działce nr 144/12 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo” została wydana decyzja znak: ZPiPF.6730-18.2022 umarzająca niniejsze postępowanie.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (1 sierpnia 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 sierpnia 2022, 19:03:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220