Zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na funkcję mieszkalną jednorodzinną na terenie działki nr 47/15-decyzja odmawiająca w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 3/1/2022

Boniewo, dn. 26.07.2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 26.07.2022 r., po ponownym rozpatrzeniu wniosku Pani (.....................) *, w związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku decyzji o warunkach zabudowy Nr ZPiPF.6730-3/2022 z dnia 08.03.2022 r., została wydana decyzja odmawiająca warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na funkcję mieszkalną jednorodzinną na terenie działki nr 47/15w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (26 lipca 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 lipca 2022, 18:30:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 444