Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/13 w miejscowości Grójczyk, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF. 6730.21.2022

 Boniewo, dn. 14.07.2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (...........)* z dnia 14.07.2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/13 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (14 lipca 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 lipca 2022, 15:16:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 380