,Zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na funkcję mieszkalną jednorodzinną na terenie działki nr 47/15 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF 6730-3/2022

Boniewo, dnia 4 lipca 2022 r.

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie

Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia strony o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów dotyczącego przedsięwzięcia
pn.: ,,Zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na funkcję mieszkalną
jednorodzinną na terenie działki nr 47/15 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851
Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 – 1515 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


WÓJT GMINY BONIEWO
Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (4 lipca 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 lipca 2022, 08:52:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 526