Budowa dwóch budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/47 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniew


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 14/2022

Boniewo, dn. 01.06.2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 01.06.2022 r., na wniosek Pani (.....................) *, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa dwóch budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/47 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (1 czerwca 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 czerwca 2022, 16:56:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 487