Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku i infrastrukturą techniczną na działce nr 113/3 w miejscowości Osiecz Wielki, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 11/2022

Boniewo, dn. 17.05.2022 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 17.05.2022 r., na wniosek Pana (.....................) *, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku i infrastrukturą techniczną na działce nr 113/3 w miejscowości Osiecz Wielki, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do
informacji publicznych z dnia 6 września 2001"


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (17 maja 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 maja 2022, 15:27:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 554